image banner
Thông báo: V/v tuyển dụng công chức Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2023
Số ký hiệu văn bản 621 - TB/CQTWH
Ngày ban hành 07/05/2023
Ngày hiệu lực 07/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo: V/v tuyển dụng công chức Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Lượt xem 281
Tài liệu đính kèm Số 621-KH HNDTW_0001638241419505722936.pdf